Głosowanie w sprawie kącika dla naturystów

Mój prześwietny kolega (dane do wiadomości redakcji) z rozrzewnieniem wspominał kącik dla naturystów na „dachu starej Fali”.
Czy według Was taki kącik powinien się również pojawić w nowym aquaparku?