No i po kłopocie.

Jak można się dowiedzieć z Gazety Wyborczej prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie “podejrzenia wielokrotnego popełnienia przestępstw polegających m.in. na nieobyczajnym zachowaniu, deprawacji nieletnich i narażaniu ich na głębokie szkody psychiczne oraz stwarzaniu zagrożenia tzw. innymi czynnościami seksualnymi wobec dzieci” (cytata z wniosku p. Waliszewskiego).

Jak powiedział Kopania, w ocenie prokuratury żaden przepis prawa nie zakazuje organizowania spotkań osób preferujących naturyzm. “Tym bardziej jeśli jest to spotkanie zamknięte, do którego dopuszczone są osoby, które w sposób jasny i klarowny wyraziły wolę uczestnictwa w imprezie”
Prokuratura uznała również, iż brak jest podstaw do stwierdzenia, że na takiej imprezie mogło dojść do podejrzenia popełnienia przestępstw polegających m.in. na “prezentowaniu małoletniemu poniżej 15. roku życia treści pornograficznych czy dopuszczeniu wobec takiej osoby czynności seksualnych”.

Tak więc LPR miał już swoje 5 minut przed wyborami ale właśnie się one skończyły… Pamiętajmy o tym 7 czerwca przy wyborach.
Jutro postaram się dowiedzieć jakie jest oficjalne stanowisko Dyrekcji Fali w tej sprawie.