Karnety na Fali

Karnety na Fali

Od 1 lipca Aquapark wprowadza do swojej oferty sezonowe letnie karnety. Za karnet 20-dniowy, uprawniający do dwugodzinnego korzystania z Aquaparku, zapłacimy 250 zł (6,25 zł/h, czyli ponad 11 zł mniej niż przy zakupie normalnego biletu w dni powszednie i aż ponad 15 zł mniej w weekend). Karnet 30-dniowy, uprawniający do trzygodzinnego pobytu, kosztował będzie 350 zł (4 zł/h). Natomiast za karnet trzymiesięczny, na cały sezon, dzięki któremu w Aquaparku spędzimy cały dzień zapłacimy 800 zł, w tym wariancie cena biletu za cały dzień to jedynie 9 zł. Ceny dotychczas obowiązujących w Aquaparku, biletów, jedno-, dwu- i trzygodzinne oraz biletu całodniowego pozostają bez zmian.
Bilety sezonowe są bezimienne i ważne przez wszystkie dni tygodnia, również w weekendy i święta. Na jeden karnet do Aquaparku może wejść jedna osoba. W zależności od rodzaju karnetu uprawnia on do wejścia przez 20, 30 lub 90 następujących po sobie dni liczonych od momentu pierwszego wykorzystania karnetu. Wszystkie bilety oraz karnety sezonowe dają możliwość skorzystania zarówno z części wewnętrznej, jak i zewnętrznej Aquaparku. Szczegółowy regulamin korzystania z karnetów znajdziecie na stronie www Aquaparku. Akcja ma potrwać do do 30 września br.