Miasto wykupi Falę???

Przed chwilą nie oficjalnie dowiedziałem się, że radni podjeli decyzje o wykupie pakietu większościowego w Aquaparku.
Jak będę znał więcej szczegółów to napiszę więcej.